پنهان

 ... دوست داشتنت را پنهان کردم

نه از دست "تو"

از "ترس روزگـــــــــار"

 ... روزگاری که همه "دوست داشتنی" هایم را گرفت

/ 0 نظر / 21 بازدید