شهیدان دست بسته

 

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟

با وفا با دست بسته، بی کس و تنها چرا؟

 

آب را در جست و جویت من قسم ها داده ام

آب را بیگانه میدانی، دل ما را چرا؟

 

دست و پایت بسته بودند در چشم هایت خاک و خون

در شگفتم من نمی پاشد ز هم دنیا چرا؟

 

در میان خاک خوابیدی کجا بود مادرت؟

لای لایی را نخوانده بسته دست و پا چرا؟

 

پ.ن.باورم نمیشه امتحانا تموم شد

/ 0 نظر / 36 بازدید