هر روز

بعضی زخم ها هست

که هر روز صبح باید پانسمانش را باز کنی و رویش نمکـ بپاشیـ

تا یادت نرود

دیگر سراغ بعضی آدما نباید رفتــــــــــــــــ


/ 0 نظر / 243 بازدید