بارانـــــــ

 ... کاش بارانــ بگیرد

 ...کاش بارانــ بگیرد و شیشه بخار کند

 ....و من همه ی دلتنگی هایم را رویش "هـــــــــــــــــا" کنم

 ... و با گوشه ی آستینم همه را یکباره پاک کنم ......و خلاص


/ 0 نظر / 29 بازدید