سادگی

الهیـ به زیباییـ سادگیـ

به والاییـ اوج افتادگیـ

رهایم مکن جز به بند غمت

اسیرم مکن جز به آوارگیـ!

(قیصر امین پور)

/ 0 نظر / 20 بازدید