حسرت

همه ما

فقط حسرت بی پایان یک

اتفاق ساده ایم

که جهان را بی جهت

...یک جور عجیبی جدی گرفته ایمـــــــــ

 

/ 0 نظر / 28 بازدید