تو نبودی

پرسیدیـــ

 

 

چـــــــــرآ آسمــــــــان ابریــستـــ ــ ــ ــ؟گفتمتــــ ــ ــــو نـبــودیـــــ بـــــا او درد دلـــ کــــــــردمــــــ

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید