خدا ممنون

... خداوندا

 ...دقیق یادم نیست آخرین بار کی خود را پیدا کردم

 !اما خوب یادم هست هرگاه که گم شدم ، دستم در دست تو نبود

 

 ...خدایا

بارها دقیقا همان جایی دستم را گرفتی که می توانستی

مُچمـــــــــــــ

 !را بگیری

/ 0 نظر / 19 بازدید