عید قربان

عید قربان آمدومن هم شدم قربانیتــــ

گرچه من دعوت ندارم آمدم مهمانیتــــ

مفلسم آهی ندارم در بساطم ناگزیر

این دل صد پاره و چشمان تر ارزانیتـــ

 

عیدتون مبارک

/ 0 نظر / 23 بازدید