بعثت

 
ای نام تو جانبخش تر از آب حیات / محتاج تو خلقی به حیات و به ممات
 
از بعثت انبیاء و ارسال رسل / مقصود تو بودی، به جمالت صلواتـ
 
بعثت پیامبر اکـ ـــــ ـــ ــــ ـرم مبارک باد!
/ 0 نظر / 24 بازدید