سه نقطه

نــه سـه نقطه ایــم

...کـــه یعنـی ادامـه داریـــــــــم

.نــه یـک نقطه ایـــم کـــه یعنـی تمـام شــده ایــم

..دو نقطه مـانده ایـــم میــــان زمیــــن و هـــــــوا

"برای من " از دستــ دادن

"از " دستـــ دادن

عادی تر شده . . .

/ 0 نظر / 33 بازدید