قیصرامین پور

دردهای من

جامه نیستند

               تا زِ تن در آورم

چامه و چکامه نیستند

                         تا به رشته ی سخن  درآورم

نعره نیستند

               تا زِ نای جان بر آورم

دردهای من  نگفتنی،  دردهای من نهفتنی است...

(بخشی از شعر قیصر امین پور)

/ 0 نظر / 22 بازدید