ویلچر

مدتی است که به دنبال ویلچری برای روزگــ ــ ــــ ــار هستم. . .

ظاهرا پایی برای راه  آمدن با من ندارد. . .!

/ 0 نظر / 24 بازدید