زمان

 

 

 

                                                                

حساب بانکی زمان !
هر روز صبح در بانک زمان شما ۸۶۴۰۰ ثانیه واریز
و تا پایان شب به پایان می رسد .
هیچ برگشتی در کار نیست
و هیچ مقداری از این زمان به فردا اضافه نمی شود ….
 
لطفا گوسفند نباشید
محمود نامنی                                                                                                         

 

دنگ..،دنگ..
ساعت گیج زمان در شب عمر
می زند پی در پی زنگ.
زهر این فکر که این دم گذر است
می شود نقش به دیوار رگ هستی من...
لحظه ها می گذرد
آنچه بگذشت ، نمی آید باز
قصه ای هست که هرگز دیگر
نتواند شد آغاز...

سهراب سپهری

 

/ 0 نظر / 51 بازدید