چی فکر می کردیمـ

ﺍﺯ ﻫـــﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺣَـﻠِﺶ ﮔـُـــــﺬﺭِ ﺯﻣـــﺎﻧــﻪ

 ..... ﻣـــﺘـــﻨــــﻔـــــﺮﻡ

 

 :تلــــ ــ ــــ ــخ تـــــرین قسمت زندگی اونجاست که آدم به خودش میگه

 ... چی فکر میکردیم وچـــــی شــــــــد

/ 0 نظر / 28 بازدید