شاید

یادمان باشد:
شاید...
شبی...
آنچنان آرام گرفتیم...
که...
دیدار صبح فردا...
ممکن نشود...
پس...
به امید فرداها...
محبت هایمان را...
ذخیره نکنیم...

 

/ 0 نظر / 27 بازدید