مـــــــــن

از من تا خدا راهیـــــــ  نیست

فاصله ایست به درازای مـــــن تا مـــــن

 ...و

در این هیاهوِی غریبـــــ


 ... من ، این مـــــــــن را نمی یابــــم

/ 0 نظر / 35 بازدید