خودت باش

زندگی به من آموخت

همیشه منتظر حمله ی احتمالی کسی باشم که؛

به او محبت فراوان کرده ام

جسارت فراوان می خواهد که خودتــــ ـــ ـــ ـــ  باشی

/ 0 نظر / 34 بازدید