خاکی نباش

باید مغرور بود...دور از دسترس

باید مبهم بود و سرسنگین

خاکی که باشی، آسفالتت میکنند

 و از رویت رد میشوند

 

 

میدونی 

بن بست زندگیــ کجاست؟

.. جایی کهــ 

... نه حق خواستنــ داری

... نه توانایی فراموشــ کردن

/ 0 نظر / 30 بازدید