ایمانـ

هیچ کودکی نگران وعده بعدی غذایش نیست؛

زیرا به مهربانی مادرشـــــ ایمان دارد؛

ای کاش من هم مثل او به خدایـ ــ ـ ـــم ایمان داشتم...!

/ 0 نظر / 22 بازدید