شاهین نجفی

پ.ن.حتما شنیدید که شاهین نجفی اخیرا یه آهنگ خونده در توهین به حضرت عباس

یکی از دوستان به اسم "سمیرا" لطف کرده و در این باره یه شعر سروده

 

خبر آمد که به دلدار اهانت شده است          

                                                  و به دستان علمدار جسارت شده است

به خیالت مثلا قافیه سازی کردی               

                                                 بچه جان با دُم یک شیر تو بازی کردی

پسرک آخرِ این قصه خودت باخته ای        

                                               این چه ابیات کثیفی است به هم بافته ای

به چه حقی تو دَم از دست علمدار زدی       

                                              شرح رسوایی خود را همه جا جار زدی

بی حیا حضرت عباس کجا و تو کجا       

                                             مایه ی فخر همه ناس کجا و تو کجا

تو که هستی که از عباس سخن می رانی   

                                             ذره ای نام و نشان پدرت میدانی؟

طینت پاک و نیاکان نکو میخواهد            

                                              بردن نام علمدار وضو میخواهد

تویِ گنجشک به شیطان لعین بنده شدی      

                                             باز با واژه ی شاهین سبب خنده شدی

نجفی ؟با پسر شاه نجف کارت چیست ؟    

                                             خود ابلیس حیا کرد و هوادارت نیست

پرچمش فوق علم هاست علمدار حسین     

                                              پسر سوم زهراست علمدار حسن

اسوه ی مردی و اسطوره ی مردانگی است  

                                            بانی مکتب جانبازی و پروانگی است

صولت صفدری و هیبت حیدر دارد        

                                               همت و معرفت فاتح خیبر دارد

خود الله به عباس علی مغرور است   

                                            چشم خفاش به این نور خدایی کور است

 

پس تو هم جمع کن این بند و بساطت را زود

                                                 پرچمش باز بلند است به کوری حسود

 

/ 0 نظر / 23 بازدید